Allophylus cobbe (L.) Raeusch.

Allophylus cobbe (L.) Raeusch. 1

Tên Tiếng Việt: Chạc ba, Ngoại mộc
Tên khoa học: Allophylus cobbe (L.) Raeusch. Allophylus cochinchinensis Pierre; Rhus cobbe L.
Họ thực vật: Sapindaceae
Công dụng: Thuốc liền gân (Lá giã hơ nóng đắp).
Phân bố: Đồng Nai, Sài Gòn. Cây mọc tự nhiên.
Mùa hoa quả: VII

Ý kiến của bạn