CAN KHƯƠNG LINH TRUẬT THANG

CAN KHƯƠNG LINH TRUẬT THANG 1

 CAN KHƯƠNG LINH TRUẬT THANG (Kim quỹ yếu lược)

Thành phần

  • Bạch truật                   80g
  • Can khương               160g
  • Cam thảo                       80g
  • Phục linh                       160g

Dạng bào chế

Dạng thuốc sắc.

Chỉ định

Trị thận bị lạnh làm eo lưng đau.

Liều dùng

  • Sắc 600 ml, còn 200 ml, chia làm 3 lần uống ấm.
  • Bài này còn gọi là Thận trước thang. Tức là bài Can khương phục linh bạch truật thang.

Ý kiến của bạn