Canna indica L.

Canna indica L. 1

Tên tiếng Việt: Chuối hoa, Hoa dong
Tên khoa học: Canna indica L.
Họ thực vật: Cannaceae.
Công dụng: Chữa sốt, khó tiêu (Rễ ngâm rượu hoặc sắc uống). Viêm tai (Hạt tán bột rắc).
Phân bố: Cây trồng làm cảnh.
Mùa hoa quả: I-XII

Ý kiến của bạn