Cleidiocarpon cavaleriei (Levl.) Airy

Cleidiocarpon cavaleriei (Levl.) Airy 1

Tên Tiếng Việt: Cây đen
Tên khoa học: Cleidiocarpon cavaleriei (Levl.) Airy – Shaw Baccaurea cavalerieri Levl.
Họ thực vật: Euphorbiaceae.
Công dụng: Hạt ép lấy dầu ăn thay thế mỡ có tác dụng bổ dưỡng.
Phân bố: Phú Thọ (Đoan Hùng). Cây mọc tự nhiên hoặc trồng lấy hạt ép dầu ăn.
Mùa hoa quả: V-VIII

Ý kiến của bạn