Combretum tetralophum C. B. Clarke.

Combretum tetralophum C. B. Clarke. 1

Tên tiếng Việt: Chưng bầu bốn cánh
Tên khoa học: Combretum tetralophum C. B. Clarke.
Họ thực vật: Combretaceae.
Công dụng: Chữa sán (Hạt). ỉa chảy (Vỏ).
Phân bố: Nam Bộ. Cây mọc tự nhiên.
Mùa hoa quả: III-VIII

Ý kiến của bạn