Cosmos sulphureus Cav.

Cosmos sulphureus Cav. 1

Tên tiếng Việt: Chuồn chuồn vàng, Sao nhái
Tên khoa học: Cosmos sulphureus Cav.
Họ thực vật: Asteraceae.
Công dụng: Chữa ho, rắn cắn, tim đập nhanh (Hạt sắc nước uống).
Phân bố: Cây trồng làm cảnh.
Mùa hoa quả: I-III

Ý kiến của bạn