Croton tiglium L.

Croton tiglium L. 1

  • Tên Tiếng Việt: Ba đậu, Mạy vắt (Tày), Mằn để, Cóng khói, Giang tử, Ba đậu tàu, Pụt tau (Dao), San to yà (HMông)
  • Tên khoa học: Croton tiglium L.
  • Họ thực vật: Euphorbiaceae
  • Công dụng: Thuốc tẩy, bụng đầy trướng, táo bón, đại tiện bí kết, tiêu phù thũng (Hạt). Thấp khớp (Rễ). Cây độc chú ýkhi dùng.
  • Phân bố: Cây mọc tự nhiên ở hầu hết các tỉnh trung du và miền núi .
  • Mùa hoa quả: V-VI; 6-10

Ý kiến của bạn