Cyathula prostrata (L.) Blume

Cyathula prostrata (L.) Blume có tên tiếng Việt là Cước đài, Cỏ xước bông đỏ. Cây thường phân bố ở Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Ninh Bình, Bình Dương, Kiên Giang. Cây mọc tự nhiên ven rừng và trong vườn tới độ cao 1500 m. Dùng làm thuốc nhuận tràng (Thân, lá). Rắn cắn, tả, sốt, thấp khớp, phù toàn thân, bệnh về gan, ỉa chảy, lỵ (Rễ).

Cyathula prostrata (L.) Blume 1

Cước đài (Cyathula prostrata (L.) Blume )

  • Tên Tiếng Việt: Cước đài
  • Tên khác: Cỏ xước bông đỏ.
  • Tên khoa học: Cyathula prostrata (L.) Blume – Achyranthes prostrata L.
  • Họ Dền (Amaranthaceae)
  • Công dụng: Nhuận tràng (Thân, lá). Rắn cắn, tả, sốt, thấp khớp, phù toàn thân, bệnh về gan, ỉa chảy, lỵ (Rễ).
  • Phân bố: Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Ninh Bình, Bình Dương, Kiên Giang. Cây mọc tự nhiên ven rừng và trong vườn tới độ cao 1500 m.
  • Mùa hoa quả: VII-XII

Ý kiến của bạn