DANH LỤC CÂY THUỐC

Dasymaschalon lomentaceum Fin. et Gagnep.

Dasymaschalon lomentaceum Fin. et Gagnep. Tên tiếng việt: Tên khoa học: Họ: Công dụng:
Mô tả chi tiết

Tên Tiếng Việt: Nhãn chày, Mao quả mốc, Na chuỗi hạt, Ngẵng chày

Tên khoa học: Dasymaschalon lomentaceum Fin. et Gagnep.

Họ thực vật: Annonaceae.

Công dụng: Giải độc Mã tiền, tê mỏi, nhức xương (Rễ, lá sắc uống).

Phân bố: Khánh Hoà, Đồng Nai, Long An. Cây mọc tự nhiên ở ven rừng, ven suối, nơi ẩm.

Mùa hoa quả: IV-V; 6-12

TRA CỨU DANH LỤC

  • {{ content.fields.name }}

Có thể bạn quan tâm

Các thông tin trên Website được dựa trên Cuốn Danh lục cây thuốc Việt Nam, cây thuốc và động vật làm thuốc