Decaschistia parviflora Kurz

Decaschistia parviflora Kurz 1

Tên Tiếng Việt: Cây đùi gà, Thái tử sâm, mạy coòng cáy (Thái), Thập tử hoa thưa
Tên khoa học: Decaschistia parviflora Kurz
Họ thực vật: Malvaceae.
Công dụng: Thuốc bổ, kích thích tiêu hoá(Rễ). Bó gãy xương.
Phân bố: Kiên Giang (Phú Quốc). Cây mọc tự nhiên rải rác trong rừng thưa, rừng thứ sinh, ven rừng.
Mùa hoa quả: VI-X

Ý kiến của bạn