Desmodium triangulare (Retz.) Schindl. – Hedysarum triangulareRetz.

Desmodium triangulare (Retz.) Schindl. - Hedysarum triangulareRetz. 1

 

  • Tên Tiếng Việt: Ba chẽ, Đậu bạc đầu, Niễng đực, Ván đất, Đa rờtip (K.ho), May thặp moong (Tày), Biền ong (Dao), Chù tay mãy (Hmông)
  • Tên khoa học: Desmodium triangulare (Retz.) Schindl. – Hedysarum triangulare Retz.
  • Họ thực vật: Fabaceae.
  • Công dụng: Lỵ (Lá sắc uống). Rắn cắn (Lá nhai nuốt nước, bã đắp). Gãy xương, bong gân (Lá giã bó). Phù (Lá sắc uống).
  • Phân bố: Cây mọc tự nhiên ở hầu hết các tỉnh miền núi cao: Lào Cai, Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang, Hòa Bình (Mai Châu, Đà Bắc).
  • Mùa hoa quả: VII – XI

Ý kiến của bạn