Dioscorea pierre Prain et Burk.

Dioscorea pierre Prain et Burk. 1

Tên Tiếng Việt: Từ nước

Tên khoa học: Dioscorea pierre Prain et Burk.

Họ thực vật: Dioscoreaceae

Công dụng: Thân rễ là nguyên liệu để chiết diosgenin dùng trong công nghiệp dược.

Phân bố: Kon Tum, Đắc Lắc, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Bình Dương. Cây mọc tự nhiên trong rừng lá rộng thường xanh, rừng tre nứa.

Ý kiến của bạn