Harpullia cupanioides Roxb.

Harpullia cupanioides Roxb. 1

Tên Tiếng Việt: Cây xơ, Trường cụp
Tên khoa học: Harpullia cupanioides Roxb.
Họ thực vật: Sapindaceae
Công dụng: Độc (Vỏ), cần nghiên cứu.
Phân bố: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Gia Lai tới Vũng Tàu. Cây mọc tự nhiên trong các rừng thường xanh, ven rừng, ven suối, ở độ cao 400-700 m.
Mùa hoa quả: IV-VI, 7-10

Ý kiến của bạn