Khương hoạt thắng thấp thang ( Chứng trị chuẩn thắng)

Khương hoạt thắng thấp thang ( Chứng trị chuẩn thắng) 1

Bài thuốc Khương hoạt thắng thấp thang ( Chứng trị chuẩn thắng)

Thành phần:

 • Bạc hà                                                0,4g
 • Hoàng cầm  ( sao)                             1,2g
 • Phòng phong                                     1,2g
 • Cam thảo ( nướng)                            12g
 • Hoàng cầm ( sống)                           1,2g
 • Sài hồ                                                  2g
 • Cam thảo ( sống)                                2g
 • Hoàng kỳ                                         2,8g
 • Tế tân                                           1,2g
 • Cao bản                                        1,2g
 • Màn kinh tử                                   1,2g
 • Thăng ma                                        2g
 • Độc hoạt                                       0,8g
 • Nhân sâm                                      12g
 • Xuyên khung                                1,2g

Chỉ định:

Thông khí, ích tỳ, trừ thấp, làm cho vùng đầu mắt nhẹ, tả nhiệt ở vùng ngực

Liều dùng:

Sắc uống.

Ý kiến của bạn