DANH LỤC CÂY THUỐC

Liparis distans C.B. Clarke

Liparis distans C.B. Clarke Tên tiếng việt: Tên khoa học: Họ: Công dụng:
Mô tả chi tiết

Tên Tiếng Việt: Nhẵn điệp cách, Tỏi tai dê hoa lớn

Tên khoa học: Liparis distans C.B. Clarke

Họ thực vật: Orchidaceae.

Công dụng: Ho (cả cây).

Phân bố: Cao Bằng (Trà Lĩnh), Hải Phòng (Cát Bà), Hoà Bình, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Lâm Đồng. Cây mọc tự nhiên, bám trên cây gỗ lớn trong rừng, ở độ cao 500-1.300 m.

Mùa hoa quả: IX

TRA CỨU DANH LỤC

  • {{ content.fields.name }}

Có thể bạn quan tâm

Các thông tin trên Website được dựa trên Cuốn Danh lục cây thuốc Việt Nam, cây thuốc và động vật làm thuốc