DANH LỤC CÂY THUỐC

Passiflora quadrangularis L.

Passiflora quadrangularis L. Tên tiếng việt: Tên khoa học: Họ: Công dụng:
Mô tả chi tiết

Tên Tiếng Việt: Dưa gang tây

Tên khoa học: Passiflora quadrangularis L.

Họ thực vật: Passifloraceae.

Công dụng: Thuốc ho, gây ngủ (Quả).

Phân bố: Cây trồng ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Nguồn gốc từ Na Nam Mỹ..

Mùa hoa quả: V-VIII

Từ khóa: Dưa gang tây

TRA CỨU DANH LỤC

  • {{ content.fields.name }}

Có thể bạn quan tâm

Các thông tin trên Website được dựa trên Cuốn Danh lục cây thuốc Việt Nam, cây thuốc và động vật làm thuốc