Passiflora quadrangularis L.

Passiflora quadrangularis L. 1

Tên Tiếng Việt: Dưa gang tây

Tên khoa học: Passiflora quadrangularis L.

Họ thực vật: Passifloraceae

Công dụng: Thuốc ho, gây ngủ (Quả).

Phân bố: Cây trồng ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Nguồn gốc từ Na Nam Mỹ..

Mùa hoa quả: V-VIII

Ý kiến của bạn