Periploca calophylla (Wight) Falc.

Periploca calophylla (Wight) Falc. 1

Tên Tiếng Việt: Thanh xà, Chu đằng lá đẹp

Tên khoa học: Periploca calophylla (Wight) Falc. – Streptocaulon calophyllum Wight

Họ thực vật: Asclepiadaceae

Công dụng: Chữa viêm gan, xơgan (cả cây sắc thuốc), lá giã bó gẫy xương. (Kinh nghiệm của người H’ Mông Sa Pa Lào Cai).

Phân bố: Lào Cai Sa Pa. Dây leo mọc tự nhiên ở ven rừng vùng núi cao.

Mùa hoa quả: XI-XII; 12-8

Ý kiến của bạn