Phyllanthus emblica L.

Phyllanthus emblica L. 1

Tên Tiếng Việt: Me rừng, Chùm ruột núi, Mận rừng, Cam lam, Trám rừng, Chùm ruột rừng, Me quả tròn, Mắc kham, Mạy kham (Tày), Diều cam (Dao), Xi xa liên (Kho)

Tên khoa học: Phyllanthus emblica L.

Họ thực vật: Euphorbiaceae

Công dụng: Nước ăn chân, sưng yết hầu, cảm mạo, sốt, đái đường (Quả). Rắn cắn (Vỏ cây).

Phân bố: Lao Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Sơn La, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đắk Lắk, Lâm Đồng. Cây hạn sinh, mọc tự nhiên ở các trảng cây bụi dưới rừng thưa rụng lá, đồi trọc, trên đất sa phiến thạch ở độ cao 100-500 m ở Việt Nam.

Mùa hoa quả: III-V; 5-8

 

Ý kiến của bạn