Skimmia laureola (DC.) Walp. ssp. multinervia (C. C. Huang) N.P.Taylor & Airy-Shaw

Skimmia laureola (DC.) Walp. ssp. multinervia (C. C. Huang) N.P.Taylor & Airy-Shaw 1

Tên tiếng Việt: Chu tràng
Tên khoa học: Skimmia laureola (DC.) Walp. ssp. multinervia (C. C. Huang) N.P. Taylor & Airy-Shaw
Họ thực vật: Rutaceae.
Công dụng: Chữa mụn nhọt có mủ, vết thương có mủ (Lá).
Phân bố: Lào Cai (Fan-Si-Pan). Cây mọc tự nhiên ở độ cao 2.900-3.100 m.
Mùa hoa quả: XI-XII

Ý kiến của bạn