Spatholirion longifolium (Gagnep.) Dunn

Spatholirion longifolium (Gagnep.) Dunn 1

Tên Tiếng Việt: Nhã cạp

Tên khoa học: Spatholirion longifolium (Gagnep.) Dunn – Streptolirion longifolium Gagnep.

Họ thực vật: Commelinaceae

Công dụng: Ho, ỉa chảy, lỵ ra máu, điều kinh (cả cây).

Phân bố: Lao Cai, Hà Giang, Vĩnh Phúc (Tam Đảo). Cây mọc tự nhiên trong rừng kín, ẩm.

 

Ý kiến của bạn