DANH LỤC CÂY THUỐC

Spatholirion longifolium (Gagnep.) Dunn

Spatholirion longifolium (Gagnep.) Dunn Tên tiếng việt: Tên khoa học: Họ: Công dụng:
Mô tả chi tiết

Tên Tiếng Việt: Nhã cạp *

Tên khoa học: Spatholirion longifolium (Gagnep.) Dunn - Streptolirion longifolium Gagnep

Họ thực vật: Commelinaceae.

Công dụng: Ho, ỉa chảy, lỵ ra máu, điều kinh (cả cây).

Phân bố: Lao Cai, Hà Giang, Vĩnh Phúc (Tam Đảo). Cây mọc tự nhiên trong rừng kín, ẩm.

Từ khóa: Nhã cạp *

TRA CỨU DANH LỤC

  • {{ content.fields.name }}

Có thể bạn quan tâm

Các thông tin trên Website được dựa trên Cuốn Danh lục cây thuốc Việt Nam, cây thuốc và động vật làm thuốc