TRA CỨU THEO BỆNH

Thuốc bổ nguồn gốc thảo mộc

Những dược liệu hỗ trợ chữa Thuốc bổ nguồn gốc thảo mộc

Xích thược Vỏ Lựu Rong mơ Hồng xiêm Phòng kỷ Địa du Mía Gạo Lạc Đào lộn hột Tích dương Sa Kê Cây tầm sét Lêkima Cô La Cô ca Cọ Dầu Ca Cao Cây Thổ Tam Thất Thanh Thất Dâu Rượu Âu Ô Đầu Quế Quan Bạng hoa Phá Cố Chỉ Xộp Cây Sữa Công Cộng Cát Sâm Hồ Đào Cây Tầm Xuân Hồng Đằng Ô Đầu và Phụ Tử Hoàng Tinh Hà Thủ Ô Trắng Bàn Long Sâm Sâm Rừng Thổ Cao Ly Sâm Sâm ngọc linh - Nhân sâm Việt Nam Vừng Đào Tiên Đại Táo Ô Môi Sơn Thù Du Dưa Hấu Đậu Nành Cây Đậu Xanh Nhục thung dung Cam Thảo Nam Cam Thảo Dây Huyền Sâm Hoàng Kỳ Hạt Gấc Cải Xoong Ý dĩ Tục Đoạn Tơ hồng (Thỏ ty tử) Sinh Địa Nhân Sâm Linh chi Hoài Sơn Đông trùng hạ thảo Đinh Lăng đảng sâm Đan Sâm Cam thảo Khúng khéng Tỏa dương Tam thất Hà thủ ô đỏ Sâm cau Gấc nếp Ngải chân vịt Ngải dại Quả nổ Rau mác Xương Khô Vương tùng Trương quân (Trung quân) Trúc diệp sâm Trọng đũa Tre Trâu cổ Vả Tiểu hồi Rễ gió Sa mộc Thiên lý hương Sâm đất Sâm vũ diệp Dây mát Tai Tượng Đỏ Tam thất nam Tầm bóp Tầm phỏng Tế Tân Địa hoàng Hướng dương Chuối tiêu Dâm dương hoắc Dâm hôi Cọ lùn Giảo cổ lam Bạch phụ tử Câu kỷ Hoa mai vàng Hoàng tinh hoa đỏ Hoàng tinh hoa trắng Lẻ Bạn Ngọc trúc Ngũ gia bì hương Ngũ vị tử Tam lăng Thạch hộc Thạch tầm Sâm bố chính Sâm cuốn chiếu Sâm Đại Hành Sen Thổ nhân sâm Trai sông Đậu Tây
Các thông tin trên Website được dựa trên Cuốn Danh lục cây thuốc Việt Nam, cây thuốc và động vật làm thuốc