Tylophora flexuosa R. Br.

Tylophora flexuosa R. Br. 1

Tên Tiếng Việt: Oa nhi đằng lá nhỏ

Tên khoa học: Tylophora flexuosa R. Br. – T. tenuis Blume

Họ thực vật: Asclepiadaceae

Công dụng: Lá dùng chữa ghẻ, dây dùng chữa mày đay, bệnh đậu mùa.

Phân bố: Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh. Dây leo mảnh, mọc dựa lùm bụi, hàng rào.

Ý kiến của bạn