UY LINH TIÊN TÁN

UY LINH TIÊN TÁN 1

UY LINH TIÊN TÁN (ẨM) (Thánh huệ phương)

Thành phần

Uy linh tiên                   200 mg

Dạng bào chế

Dạng thuốc tán (bột)

Chỉ định

Trị lưng và đùi đau nhiều

Liều dùng

Mỗi lần dùng 4 – 6 g uống với rượu ấm, lúc đói.

Ý kiến của bạn