Avicennia offcinalis L.

Avicennia offcinalis L. 1

Tên Tiếng Việt: Cây mắm, Mắm đen
Tên khoa học: Avicennia offcinalis L.
Họ thực vật: Verbenaceae
Công dụng: Thuốc làm xe. Chữa đậu mùa, hủi ở thời kỳ đầu (Vỏ). Hạt làm thuốc kích dục.
Phân bố: Cây mọc tự nhiên ở các cửa sông, phổ biến ở các tỉnh phía Nam.
Mùa hoa quả: Gần như quanh năm.

Ý kiến của bạn