Bài thuốc Mộc phòng kỷ thang ( Kim quỹ yếu lược )

Bài thuốc Mộc phòng kỷ thang ( Kim quỹ yếu lược ) 1

Bài thuốc Mộc phòng kỷ thang ( Kim quỹ yếu lược )

Thành phần

  • Mộc phòng kỷ                             120g
  • Quế chi                                        30g
  • Nhân sâm                                   160g
  • Thạch cao                                    40g

Dạng bào chế

Dạng thuốc sắc.

Chỉ định

Trị thủy ẩm ở hoành cách ( chi ẩm), ngực đầy tức.

Liều dùng

Sắc uống.

 

Ý kiến của bạn