Bài thuốc Quất bì chỉ thực sinh khương thang ( Kim quỹ yếu lược)

Bài thuốc Quất bì chỉ thực sinh khương thang ( Kim quỹ yếu lược) 1

Bài thuốc Quất bì chỉ thực sinh khương thang ( Kim quỹ yếu lược)

Thành phần

  • Chỉ thực                                  120g
  • Quất bì                                    640g
  • Sinh khương                            320g

Dạng bào chế

Dạng thuốc sắc.

Chỉ định

Trị ngực đau, họng khô bí, nhổ nước miếng.

Liều dùng

Sắc uống.

Ý kiến của bạn