TRA CỨU BÀI THUỐC

BỔ THẬN THANG

bo-than-thang

BỔ THẬN THANG  (Thẩm thị tôn sinh)

 

Thành phần

  • Đỗ trọng                           4g
  • Hồi hương                        4g
  • Phá cố chỉ                        4g
  • Đương quy                       4g
  • Huyền hồ sách                  4g
  • Tri mẫu                             4g
  • Hoàng bá                          4g
  • Ngưu tất                           4g

Dạng bào chế

Dạng thuốc sắc

Chỉ định

Trị thắt (eo) lưng đau.

Liều dùng

Sắc uống

TRA CỨU DƯỢC LIỆU

  • {{ medicine.fields.name }}
Các thông tin trên Website được dựa trên Cuốn Danh lục cây thuốc Việt Nam, cây thuốc và động vật làm thuốc