Cát cánh chỉ xác thang ( loại chứng hoạt nhân )

Cát cánh chỉ xác thang ( loại chứng hoạt nhân ) 1

Cát cánh chỉ xác thang ( loại chứng hoạt nhân ) 

Thành phần

  • Cát cánh                            120g
  • Chỉ xác                              120g

Dạng bào chế

Dạng thuốc sắc.

Chỉ định

Trị chứng thương hàn bỉ khí, ngực đầy tức.

Liều dùng

Sắc uống.

Ý kiến của bạn