DANH LỤC CÂY THUỐC

Cyphomandra betacea (Cav.) Sendt. - Solanum betaceum Cav.

Cyphomandra betacea (Cav.) Sendt. - Solanum betaceum Cav. Tên tiếng việt: Tên khoa học: Cà mỹ Họ: Công dụng:
Mô tả chi tiết

Cà mỹ, tên khoa học là Cyphomandra betacea (Cav.) Sendt. - Solanum betaceum Cav được dùng làm thuốc bổ, dễ tiêu, chữa táo bón.

Cyphomandra betacea (Cav.) Sendt. - Solanum betaceum Cav.

Cà mỹ ( Cyphomandra betacea (Cav.) Sendt. - Solanum betaceum Cav.)

- Tên Tiếng Việt: Cà mỹ

- Tên khoa học: Cyphomandra betacea (Cav.) Sendt. - Solanum betaceum Cav

- Họ thực vật: Solanaceae.

- Công dụng: Thuốc bổ, dễ tiêu, chữa táo bón (Quả).

- Phân bố:  Hà Giang (Quản Bạ).Cây nhập trồng (có nguồn gốc từ Mỹ).

- Mùa hoa quả: III-XII

TRA CỨU DANH LỤC

  • {{ content.fields.name }}

Có thể bạn quan tâm

Các thông tin trên Website được dựa trên Cuốn Danh lục cây thuốc Việt Nam, cây thuốc và động vật làm thuốc