Cyphomandra betacea (Cav.) Sendt. – Solanum betaceum Cav

Cà mỹ, tên khoa học là Cyphomandra betacea (Cav.) Sendt. – Solanum betaceum Cav được dùng làm thuốc bổ, dễ tiêu, chữa táo bón.

Cyphomandra betacea (Cav.) Sendt. - Solanum betaceum Cav 1

Cà mỹ ( Cyphomandra betacea (Cav.) Sendt. – Solanum betaceum Cav.)

Tên Tiếng Việt: Cà mỹ

– Tên khoa học: Cyphomandra betacea (Cav.) Sendt. – Solanum betaceum Cav

– Họ thực vật: Solanaceae.

– Công dụng: Thuốc bổ, dễ tiêu, chữa táo bón (Quả).

– Phân bố:  Hà Giang (Quản Bạ).Cây nhập trồng (có nguồn gốc từ Mỹ).

– Mùa hoa quả: III-XI

Ý kiến của bạn