ĐỀ KIÊN THANG

ĐỀ KIÊN THANG 1

ĐỀ KIÊN THANG (y dược giải âm)

Thành phần

  • Bạch thược                2.8g
  • Hoàng cầm                  2g
  • Phòng phong               2.8g
  • Cam thảo (sống)          2.8g
  • Hoàng liên                      2g
  • Xuyên khung                  2.8g
  • Cảo bản                         1.6g
  • Khương hoạt                  2.8g

Dạng bào chế

Dạng thuốc sắc

Chỉ định

Trị vai và lưng đau (do phong nhiệt)

Liều dùng

Sắc uống.

Ý kiến của bạn