Galega officinalis L.

Galega officinalis L. 1

Tên Tiếng Việt: Cây galê
Tên khoa học: Galega offcinalis L.
Họ thực vật: Fabaceae
Công dụng: Chữa đái đường (cả cây).
Phân bố: Lào Cai (Sa Pa). Cây nhập trồng.
Mùa hoa quả: II – III

Ý kiến của bạn