Hedyotis herbacea L.

Hedyotis herbacea L. 1

Tên Tiếng Việt: Cây nọc rắn, An điền cỏ
Tên khoa học: Hedyotis herbacea L. Oldenlandia herbacea (L.) Roxb.
Họ thực vật: Rubiaceae
Công dụng: Chữa sốt rét, hen suyễn (cả cây).
Phân bố: Cây mọc tự nhiên ở vùng ven biển.
Mùa hoa quả: I-XII

Ý kiến của bạn