Homalium tomentosum (Vent.) Benth

Homalium tomentosum (Vent.) Benth 1

Tên Tiếng Việt: Chà ran lông dày, Thiên liệu
Tên khoa học: Homalium tomentosum (Vent.) Benth. Blackwellia tomentosa vent.
Họ thực vật: Flacourtiaceae.
Công dụng: Thuốc rửa vết thương, làm se da thu liễm (Rễ).
Phân bố: Bà Rịa – Vũng Tàu (Núi Đinh). Cây mọc tự nhiên trong rừng thưa phục hồi sau nương rẫy.

Ý kiến của bạn