Khung quy thược dược thang ( Chứng trị chuẩn thằng)

Khung quy thược dược thang

Khung quy thược dược thang ( Chứng trị chuẩn thằng)

Thành phần

  • Khương hoạt  6,4g
  • Thược dược  6,4g
  • Can cát  1,6g
  • Ma hoàng  0,8g
  • Trắc bá tử  0,8g
  • Chỉ thực  6,4g
  • Phòng phong  6,4g
  • Xuyên khung  6,4g
  • Đương quy  6,4g
  • Quế chi  6,4g

Dạng bào chế

Dạng thuốc sắc.

Chỉ định

Trị can khí uất kết gây ra đau vùng hông sườn, đau nhức cả cơ thể.

Liều dùng

Sắc uống.

Ý kiến của bạn