Laportea interrupta (Gaudich.) Chew

Laportea interrupta (Gaudich.) Chew 1

Tên Tiếng Việt: Cây ngứa, Nàng hai
Tên khoa học: Laportea interrupta (Gaudich.) Chew Urtica interrupta Gaudich.
Họ thực vật: Urticaceae
Công dụng: Chữa ho (rễ sắc uống). Chú ý lá có lông gây ngứa.
Phân bố: Cây mọc tự nhiên trong rừng ẩm ở vùng núi đá vôi, phổ biến ở nước ta.
Mùa hoa quả: VIII-XII

Ý kiến của bạn