Mộc hương thuận khí thang (Vệ sinh bảo giám)

Mộc hương thuận khí thang

Mộc hương thuận khí thang (Vệ sinh bảo giám)

Thành phần

 • Bạch phục linh                                  0,8g
 • Mộc hương                                      1,2g
 • Thảo đậu khấu                                 1,2g
 • Bán hạ                                             0,8g
 • Ngô thù                                            0,8g
 • Thăng ma                                           4g
 • Can khương                                     0,8g
 • Nhân sâm                                           2g
 • Thương truật                                    1,2g
 • Đương quy                                         2g
 • Sài hồ                                                4g
 • Trạch tả                                            0,8g
 • Hậu phác                                          1,6g
 • Sinh khương                                     0,8g
 • Trần bì                                              0,8g
 • Ích trí nhân                                        0,8g
 • Thanh bì                                           0,8g

Dạng bào chế

Dạng thuốc sắc.

Chỉ định

Trị bụng, hông sườn đầy chướng, đau như kim đâm.

Liều dùng

Sắc uống.

Ý kiến của bạn