Mộc phòng kỷ khử thạch cao gia phục linh mang tiêu thang ( kim quỹ yếu lược)

Mộc phòng kỷ khử thạch cao gia phục linh mang tiêu thang ( kim quỹ yếu lược) 1

Mộc phòng kỷ khử thạch cao gia phục linh mang tiêu thang ( kim quỹ yếu lược)

Thành phần

  • Mang tiêu                             45g
  • Nhân sâm                           160g
  • Quế chi                                 80g
  • Mộc phòng kỷ                       80g
  • Phục linh                             160g

Dạng bào chế

Dạng thuốc sắc.

Chỉ định

Trị chứng ngực đầy trướng ( chi ấm).

Liều dùng

Mang tiêu để riêng. Các vị khác sắc, lọc bỏ bã, cho Mang tiêu vào, đun nhỏ lửa, chia 2 lần uống ấm.

Ghi chú: Hễ thấy hơi ỉa lỏng là bệnh khỏi.

Ý kiến của bạn