Mộc phòng kỷ thang ( Kim quỹ yếu lược)

Mộc phòng kỷ thang ( Kim quỹ yếu lược) 1

Mộc phòng kỷ thang ( Kim quỹ yếu lược)

Thành phần

  • Mộc phòng kỷ                         120g
  • Quế chi                                     30g
  • Nhân sâm                               160g
  • Thạch cao                                 40g

Dạng bào chế

Dạng thuốc sắc.

Chỉ định

Trị thủy ẩm ở hoành cách ( chi ẩm), ngực đầy trướng.

Liều dùng

Sắc uống.

Ý kiến của bạn