DANH LỤC CÂY THUỐC

Mucuna bracteata DC.

Mucuna bracteata DC. Tên tiếng việt: Tên khoa học: Đậu mèo dại Họ: Công dụng:
Mô tả chi tiết

Mucuna bracteata DC - công dụng của Đậu mèo dại. Cây mọc tự nhiên ở vùng núi và được trồng ở vài nơi. Cây giúp giải nhiệt gan , rễ cây có thể chữa rắn cắn .

Mucuna bracteata DC.

Đậu mèo dại (Mucuna bracteata DC.)

  • Tên Tiếng Việt: Đậu mèo dại
  • Tên khoa học: Mucuna bracteata DC. họ Đậu (Fabaceae.)
  • Công dụng: Giải nhiệt gan, rắn cắn (Rễ).
  • Phân bố: Cây mọc tự nhiên ở vùng núi, còn được trồng.
  • Mùa hoa quả: XII-I; 2-3

TRA CỨU DANH LỤC

  • {{ content.fields.name }}
Các thông tin trên Website được dựa trên Cuốn Danh lục cây thuốc Việt Nam, cây thuốc và động vật làm thuốc