Mucuna bracteata DC.

Mucuna bracteata DC. – công dụng của Đậu mèo dại. Cây mọc tự nhiên ở vùng núi và được trồng ở vài nơi. Cây giúp giải nhiệt gan, rễ cây có thể chữa rắn cắn .

Mucuna bracteata DC. 1

Đậu mèo dại (Mucuna bracteata DC.)

  • Tên Tiếng Việt: Đậu mèo dại
  • Tên khoa học: Mucuna bracteata DC.
  • Họ Đậu (Fabaceae)
  • Công dụng: Giải nhiệt gan, rắn cắn (Rễ).
  • Phân bố: Cây mọc tự nhiên ở vùng núi, còn được trồng.
  • Mùa hoa quả: XII-I; 2-3

Ý kiến của bạn