Musa chiliocarpa Back. ex K. Heyne

Musa chiliocarpa Back. ex K. Heyne 1

Tên tiếng Việt: Chuối trăm nải
Tên khoa học: Musa chiliocarpa Back. ex K. Heyne
Họ thực vật: Musaceae.
Công dụng: Chữa lỵ, ỉa chảy (Vòi nhuỵ).
Phân bố: Cây trồng làm cảnh.

Ý kiến của bạn