NHỊ ĐẬU TÁN

NHỊ ĐẬU TÁN 1

NHỊ ĐẬU TÁN (Lục khoa chuẩn thằng)

Thành phần

 • Ba kích                                      40g
 • Đinh hương                               40g
 • Nhục khấu                                 40g
 • Bạch khấu                                 40g
 • Đinh hương bì                           40g
 • Phấn thảo                                  20g
 • Bạch linh                                   40g
 • Hồi hương                                 20g
 • Quế tâm                                  40g
 • Bạch truật                                20g
 • Hương phụ                              40g
 • Sơn dược                                20g
 • Cát cánh                                  20g
 • Nhân sâm                                20g
 • Thương truật                           40g

Dạng bào chế

 • Dạng thuốc tán (bột)

Chỉ định

 • Trị tai ù, tâm phiền, lưng và đùi đau, phù, bụng sôi (do hư hàn)

Liều dùng

Ngày uống 8 – 12 g với nước sắc Xuyên khung và Tử tô.

Ý kiến của bạn