ỔI THẬN TÁN

ỔI THẬN TÁN 1

 ỔI THẬN TÁN (Y lược giải âm)

Thành phần

  • Ba kích                                4g
  • Đương quy                          4g
  • Phá cố chỉ                            4g
  • Dương sâm                         4g
  • Lộc giác sương                    4g
  • Phù thạch                             4g
  • Đỗ trọng                               4g
  • Nhục thung dung                 4g

Dạng bào chế

Dạng thuốc tán (bột) và thuốc nấu cách thủy. Tán bột. Dùng 1 cật (thận) heo (lợn) thái nhỏ trộn với ½ thuốc bột cho vào liền, thêm rượu vào, nấu cách thủy ăn.

Chỉ định

Trị chứng lưng đau do thận hư.

Liều dùng

Xem ở phần dạng bào chế trên.

Ý kiến của bạn