Ophiopogon japonicus (L.f.) Ker-Gawl.

Ophiopogon japonicus (L.f.) Ker-Gawl. 1

Tên Tiếng Việt: Mạch môn, Lan tiên, Tóc tiên, Duyên giới thảo, Xà thảo, Phiéc kép phạ (Tày), Mạch môn đông

Tên khoa học: Ophiopogon japonicus (L.f.) Ker-Gawl. – Convallaria japonica L.f.

Họ thực vật: Convallariaceae

Công dụng: Viêm phế quản, sốt nóng, thiếu sữa,ho, tiêu đờm, táo bón (Rễ sắc uống).

Phân bố: Cây thường được trồng ở vùng nông thôn các tỉnh đồng bằng.

Mùa hoa quả: VIII-X

Ý kiến của bạn