Oreocnide frutescens (Thunb.) Miq.

Oreocnide frutescens (Thunb.) Miq. 1

Tên Tiếng Việt: Cây nai, Ná nang sợi, Mạy quang (Tày)
Tên khoa học: Oreocnide frutescens (Thunb.) Miq. Urtica frutescens Thunb.
Họ thực vật: Urticaceae
Công dụng: Chữa vết thương, bệnh đường hô hấp (Lá).
Phân bố: Thanh Hóa đến Đồng Nai, An Giang. Cây mọc tự nhiên.
Mùa hoa quả: XII-I

Ý kiến của bạn