Oxalis barrelieri L.

Oxalis barrelieri L có tên tiếng Việt là cây khế đất. Cây thuốc thường dùng để giải nhiệt, chữa cảm nắng, đái nước tiểu vàng, đái dắt. (cả cây giã lấy nước uống).

 Oxalis barrelieri L. 1

Cây Khế đất (Oxalis barrelieri L.)

Tên tiếng Việt: Khế đất

Tên khoa học: Oxalis barrelieri L.

Họ: Chua me đất (Oxalidaceae)

Công dụng: Giải nhiệt, chữa cảm nắng, đái nước tiểu vàng, đái dắt. (cả cây giã lấy nước uống).

Phân bố: Quảng Nam (Tiên Phước). Cây cỏ mọc tự nhiên trên đường đi ven rừng, bãi hoang, nương rẫy.

Mùa hoa quả: V-VIII; 7-12

Ý kiến của bạn