Phoenix loureiri Kunth. var. humilis (Becc.) S.C. Barow

Phoenix loureiri Kunth. var. humilis (Becc.) S.C. Barow 1

Tên Tiếng Việt: Chà là
Tên khoa học: Phoenix loureiri Kunth. var. humilis (Becc.) S.C. Barow; Phoenix humilis Royle
Họ thực vật: Arecaceae
Công dụng: Chữa ỉa chảy (Quả). Say rượu (Chồi ngọn).
Phân bố: Cây mọc tự nhiên trong các sa van cỏ, nơi ẩm lầy khắp nước ta.
Mùa hoa quả: X-V

Ý kiến của bạn