Phyllodium pulchellum (L.) Desv.

Phyllodium pulchellum (L.) Desv. 1

Tên tiếng Việt: Chuỗi tiền, Đồng tiền, Đuôi trâu
Tên khoa học: Phyllodium pulchellum (L.) Desv. Desmodium pulchellum (L.) Benth.
Họ thực vật: Fabaceae.
Công dụng: Chữa báng, hậu sản, ỉa chảy, thuốc bổ gan mật, cảm mạo phát sốt, viêm gan, thấp khớp (Rễ).
Phân bố: Cây mọc tự nhiên ở các tỉnh vùng trung du và miền núi trên các bãi đất hoang, trảng cây bụi, trong rừng thưa và rừng thông, phổ biến khắp Việt Nam.
Mùa hoa quả: VII-VIII; 9-12

Ý kiến của bạn