Spirolobium cambodianum Baill.

Spirolobium cambodianum Baill. 1

Tên Tiếng Việt: Luân thùy cam bốt

Tên khoa học: Spirolobium cambodianum Baill.

Họ thực vật: Apocynaceae

Công dụng: Sưng tay, chân (Rễ ngâm rượu xoa bóp). Sốt (dịch cây).

Phân bố: Tây Ninh, Sài Gòn. Cây mọc tự nhiên ở ven rừng, ven đường đi, vùng đất pha cát.

Mùa hoa quả: VII; 8 – 3 năm sau

 

Ý kiến của bạn