Tần giao thang (Chứng trị chuẩn thằng)

Tần giao thang

Tần giao thang (Chứng trị chuẩn thằng)

Thành phần

  • Bạch thược                                  6g
  • Hoàng cầm                                   4g
  • Sài hồ                                          6g
  • Bán hạ                                         4g
  • Nhân sâm                                    4g
  • Tần giao                                       6g
  • Chích thảo                                    5g
  • Phòng phong                                4g

Dạng bào chế

Dạng thuốc sắc.

Chỉ định

Ý kiến của bạn