Tetracera asiatica (Lour.) Hoogl

Tetracera asiatica (Lour.) Hoogl 1

Tên Tiếng Việt: Chạc chìu á
Tên khoa học: Tetracera asiatica (Lour.) Hoogl. Segniera asiatica Lour.
Họ thực vật: Dilleniaceae.
Công dụng: Chữa viêm ruột, ỉa chảy, phù, bạch đới, di tinh, tê thấp, ứ huyết (cả cây). Dùng ngoài chữa lở ngứa, Ecpet, lang ben (Lá).
Phân bố: Cây mọc tự nhiên ở rừng thưa, rừng còi khắp nước ta.
Mùa hoa quả: III-IX

Ý kiến của bạn